top of page

VD för Neuronet

Uppdaterat: 11 jan. 2023

Hjärnan är den mest komplexa struktur vi känner till i universum. Den är en del av vårt centrala nervsystem och styr samtliga kroppens funktioner. Nervceller finns inte bara i hjärnan utan även i vårt hjärta och i vår mage. I allmänhet fungerar det så, att ju mer man sätter sig in i ett ämne desto större insikt får man om hur lite man vet. Det gäller i allra högsta grad vår hjärna.


Vi har ju varsin, du och jag. Den sköter om allt som händer i vår kropp dygnet runt, månad för månad och år efter år. Vår hjärna är plastisk vilket innebär att den ständigt förändras. Den anpassar sig efter det liv vi lever. Man kan också vända på det och säga att vi har möjligheten och förmånen att skapa en önskad anpassning. Vi kan aktivt styra vår utveckling. Vi kan agera och utse oss själva till VD för Neuronet.


Jag har ibland roat funderat på hur en platsannons för denna befattning skulle se ut? Här är ett förslag: Vi söker VD för Neuronet

Neuronet är en kraftfull nod för utveckling. Du kommer att leda ett organ med ett samhällsengagemang som ställer stora krav på samarbete och kreativitet. Du som VD är viktig för att skapa förutsättning för en stimulerande, hållbar och god hjärnmiljö och du ska som ledare ha en förmåga till helhetssyn. Ditt ledarskap präglas av positiv nyfikenhet, kommunikation och integritet. Du ska kunna skapa dialog, såväl internt som externt men också vara beslutsför när det behövs. Uppdraget ställer krav på en förmåga att driva intressen på alla nivåer samt verka för goda kontakter med externa aktörer.

Kravprofil

• god förmåga och erfarenhet av att strategiskt leda och utveckla i en föränderlig omvärld präglad av mångfald

• mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift

Som meriterande ser vi

• god social och kommunikativ förmåga

• analytisk förmåga samt vilja och förmåga att sätta sig in i komplexa sammanhang

• förmåga att prioritera, förankra och delegera


Hela beskrivningen är reell. Den speglar vad som efterfrågas vid rekrytering av ledare. Om vi ser på de egenskaper och personliga kvaliteter som listas, kretsar dessa kring kommunikation, ledarskap och driftighet. Hur pass relevanta är dessa för oss som verkställande i våra egna liv? Kommunikativ förmåga? Självledarskap? Att vara handlingsorienterad?


Kommunikativ förmåga? Det finns inget sätt att inte kommunicera. Vi sänder oavbrutet. Vi kommunicerar via vår kropp och vårt språk. Vi läser av, lyssnar på och tolkar varandra och vår omgivning. Emellanåt går kommunikationen över från extern till intern. Vi talar till oss själva.


I och med vår höga befattning i Neuronet, ingår vi faktiskt i en styrelse som är stökig till sin karaktär. Tänk dig att hjärnan fått en specifik upplevelse att arbeta med och att varje område som aktiverats skickar en representant till sammanträde. Det innebär ett möte med färgstarka ledamöter, samtliga med en egen agenda och svag kompromissvilja. Svallet av detta styrelsearbete – tankeverksamhet/inre samtal – kommer till uttryck i våra känslor. Sammanträden fortgår i vårt omedvetna även då vi som VD är upptagna med annat eller inte ens är ”närvarande” – i sömnen. Arbetet pågår med andra ord dygnet runt och merparten av det i vårt omedvetna, i den del som är automatiserad.


Vår informationsbearbetningär subjektiv. Den utgår från våra personliga referenser, erfarenheter och uppfattningar. Den påverkas av vår attityd, vårt tillstånd och varieras av vilka sinnesintryck vi har lättast att ta in. Extern kommunikation är bokstavligen grundläggande i vår interaktion med omgivningen. Intern kommunikation är lika viktig för våra resultat. Hur vi talar till oss själva kan vara avgörande för både hur vi mår och hur vi presterar.


Självledarskap? Vi tillhör arten Homo sapiens men frågan är om vi inte snarare är Homo sentiens – den kännande människan. Alla tankar och all handling har sitt ursprung i våra känslor. Hur vi känner har ofta stor inverkan på de val vi gör. Hjärnan i sig skiljer inte på bra och dåligt. Den värderingen kräver intellektuell verksamhet – med andra ord ett sammanträde.


Attleda sig själv innebär att ha tankar kring hur vi vill må och vad vi vill åstadkomma samt aktivt fullfölja dem. Vi prioriterar olika som individer men mängder av undersökningar listar hälsa, familj och arbete högt. Vad är viktigt för dig? Hur viktigt är det för dig? Många av oss är klara över vad vi tycker men det betyder inte att det återspeglas i vår faktiska situation. Vi har ansvar för oss själva. Det ansvaret innefattar att skaffa och ta emot hjälp av andra när vi behöver den.


Det ledarskapsansvar vi har för oss själva kräver idéer om hur vi vill organisera våra liv. Att veta vad vi vill är inte detsamma som att nå det vi vill. Det är skillnaden mellan kunskap och kompetens – livskompetens. Vi behöver sätta upp mål och skapa handlingsplaner. Det kan låta så tråkigt men faktum är att vi gör det hela tiden i form av önskningar och planering. I nästa steg skrider vi till handling. Ibland fullföljer vi. Andra gånger hamnar vi i en annan riktning. Ibland avstår vi att gå vidare. I sämsta fall kommer någon att ta över med egen vinning i sikte. Som VD för Neuronet är vår främsta uppgift att värna oss själva, vårt mående och vår prestationsförmåga.Hur ser du på din VD-post i Neuronet?

Vad vill du åstadkomma i egenskap av ledare för detta organ?


Äg din hjärna.

Allt gott!

Ingrid

23 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Flow

Flow, flyt, att vara i zonen… Det finns olika uttryck för det tillstånd som har kallats den optimala upplevelsen. Den kan beskrivas som att innefatta ett subjektivt värde, engagemang och en känsla av

Vad vill du ha?

Allt levande har en slags inneboende drivkraft. Dess syfte bottnar i organismens överlevnad och fortplantning. Den byggs upp av elektrokemiska reaktioner och processer som omvandlar energi. Det är fas

Var är du?

Är du i nuet? Vi befinner oss alla i nuet men är vi där egentligen? Hur ofta är vi på plats i bemärkelsen närvarande och varför är det viktigt? Vi klarar det mesta ändå men det handlar inte så mycket

Comentários


bottom of page