top of page

Flow

Flow, flyt, att vara i zonen… Det finns olika uttryck för det tillstånd som har kallats den optimala upplevelsen. Den kan beskrivas som att innefatta ett subjektivt värde, engagemang och en känsla av kontroll. Mihaly Csikszentmihalyi var professor i psykologi och ägnade en stor del av sin karriär åt att studera och undersöka det vi upplever som positivt i livet och som skapar lycka. Han myntade begreppet ”flow” – definitionen på ett tillstånd som vi upplever när allt faller på plats.


Flow är känslan av att smälta samman med sin uppgift – ett tillstånd av koncentration och kontroll. Vi finner oss – i samma stund – gränslösa och mentalt fokuserade. Tiden blir obsolet. Vi förenas med något större. Vår miljö och vårt intellekt löses upp. Hela vår förmåga expanderar och strålas in i vår uppgift. Vi ”tas över” av en sofistikerad automatik och hamnar i ett tillstånd av optimal prestationskvalitet. För en stund blir vi fyllda av anden. Vår vilja sker.


Har du någon gång hamnat i flow? Flow är ett tillstånd – ett tillstånd som förvandlar oss till en hel organism och ett finkalibrerat system. Vi blir optimerade, högpresterande och större än våra jag. Vi förs till en upplevelse vi efteråt inte kan förklara annat än med stora känslor utan någon egentlig konkret innebörd, trots att vi vet om resultatet. Vi är upprymda, känner djup glädje och lycka. Vi bekantar oss också med en sida av oss själva som ger styrning i våra liv – en känsla av att vi formar våra liv och själva avgör vår väg.


I allt levande finns en genetisk programmering för överlevnad. Denna basala programmering styr bland annat fortplantning och försörjning. Vi tillhör de arter där programmeringen är kopplad till njutning. Vårt sökande efter njutning säkerställer människans plats i evolutionen. Det manifesteras av vårt belöningssystem och dess starka krafter med både ljusa och mörka sidor. Att helt underkasta sig vår genetiska programmering renderar i hjälplösa individer. Att helt ge efter för genetiska instruktioner skapar sårbarhet och ofria liv.


Vi lever i en komplex värld och vi är numera i vissa avseenden, var och en av oss, villebråd i våra egna samhällssystem. Likaväl som vi erfar mycket fint med vår tillvaro, känner vi även mörkare sidor av vårt överflöd. Vi kan blicka ut över en oändlig mängd valmöjligheter och passivt låta oss fångas. Vi kan också medvetet vaska fram vad vi verkligen vill och välja aktivt. Det handlar om att ta kommandot – att styra istället för att bli styrd. Du och jag kan få delar av vår programmering att tjäna oss. Detta handlar i grund och botten om något livgivande – frihet.


Csikszentmihalyi ser sökandet efter flow som en av våra viktigaste drivkrafter. Vi har det i oss instinktivt redan som barn. Flow genereras av ett sökande och koncentrerad aktivitet. Det handlar om glädje, skaparkraft och totalt engagemang i en livets uppgift, vilken som helst. Hans undersökningar visar att alla människor upplever flow oavsett vem man är, vad man gör eller hur man lever. Teorin om flow är numera en akademisk disciplin.


Flow kommer till oss både via fysisk och mental aktivitet samt via våra sinnen. Fysisk aktivitet kan vara av alla de slag; arbete och träning torde vara de vanligaste. Mental aktivitet avser tankens flow; inlärning, vetande och visdom. Alla våra sinnen kan skapa flow. Några olika exempel kan var en utsikt eller ett konstverk (visuellt), musik eller fågelsång (auditivt), beröring (kinestetiskt), mat och dryck (gustatoriskt) eller dofter (olfaktoriskt). I samtliga fall handlar det om sinnlig njutning som tar oss i besittning och som för oss vidare till en upplevelse långt större än den verklighet vi för stunden är i.


Hur rör man sig aktivt mot flow? En självskriven grupp som ständigt strävar efter flow är idrottare. Att vara ”i zonen” är, för vilken utövare som helst, ett tillstånd som garanterar en optimal prestation. Flow kan inte framkallas viljemässigt. Vad är det då som krävs? Grunden är att ha ett mål. När man har ett mål skapar detta ordning i vårt medvetande. Vi blir mentalt sorterade och lägger vår kraft på det som främjar vår målsättning. Det är viktigt att vår energi, såväl fysisk som psykisk, investeras i realistiska mål så att våra färdigheter motsvarar handlingsmöjligheterna och framför allt behöver målsättningen generera motivation.


När vi sätter upp ett mål och arbetar aktivt för att förverkliga det, blir vi ännu lite mer komplexa som människor. Rätt utmaningar bygger upp oss inifrån, skapar styrka och tillfredsställelse. Om du och jag väljer varsin uppgift, kommer vi att öka vår förmåga, vår kunskap och vår kompetens. Framför allt kommer vi båda att skapa den mest inspirerande känslan av att faktiskt forma våra liv själva – att till viss del få kontroll över vårt livsinnehåll.


Det finns mycket vi vare sig kan kontrollera eller påverka. Det vi dock alltid kan påverka är hur vi förhåller oss till det som händer. Det handlar mycket om hur vi betraktar oss själva och hur mycket glädje vi känner i livet. Ytterst beror detta på hur du och jag tolkar det som händer i våra liv, hur ditt och mitt sinne filtrerar och omsätter det vi är med om. Psykologie doktor Lars-Eric Uneståhl har sagt att: ”Om du inte kan lära dig att göra det bra – lär dig då åtminstone att njuta av att göra det dåligt.”


Något som skapar personlig glädje i våra liv är känslan av stolthet över våra egna insatser, små eller stora. Att få lyckas och att få njuta av vår framgång är helt avgörande för vår utveckling. Att öppna upp oss för allt vad livet erbjuder, att hitta vår väg och att få lyckas, är den genetiska programmeringen omsatt i praktik. Att hitta ”sin grej”, att göra ett sinnligt omloppsvarv, att uppleva flow – det är extraordinärt och att fira sin utveckling är det bästa av allt.


När har du upplevt flow?

Vad betyder flow för dig?


Öppna ditt hjärta!

Allt gott!

Ingrid

19 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vad vill du ha?

Allt levande har en slags inneboende drivkraft. Dess syfte bottnar i organismens överlevnad och fortplantning. Den byggs upp av elektrokemiska reaktioner och processer som omvandlar energi. Det är fas

Var är du?

Är du i nuet? Vi befinner oss alla i nuet men är vi där egentligen? Hur ofta är vi på plats i bemärkelsen närvarande och varför är det viktigt? Vi klarar det mesta ändå men det handlar inte så mycket

Vem är du?

Vem är du egentligen? Funderar du någon gång på vem du är? Tänker du på vad du är för slags person, var du hör hemma eller vilka du föredrar att vara med? Det finns nog perioder och faser i livet när

Kommentare


bottom of page