top of page

Varför Mental träning?

Uppdaterat: 9 jan. 2022

Mental träning är perfekt för alla. Alla kan träna. Den är enkel och naturlig. Vi kan träna när vi vill och var vi vill och vi kan träna hela livet.


Mental träning är effektiv. Med den kan du hitta ditt lugn, din säkerhet och din trygghet. Du kan sänka din grundspänning och reglera anspänning. Du kommer att kunna använda din energi på ett effektivare sätt och därmed öka din prestationsförmåga. Du kommer att kunna lindra spänningsrelaterade besvär och förbättra din sömnkvalitet.

När du tar din träning vidare till mental avslappning kan du rikta in dig på vad du vill göra och hur du vill fungera. Med träningen lär du dig att fokusera och tänka i bilder. Du får skapa ditt Mentala rum och möblera det. Här bygger du din framtid.

Du bestämmer vem du vill vara.


Mental träning innebär en slags städning av hjärnan. Du inleder med avslappningsövningar, först muskulära och därefter mentala. Med den inledande muskulära träningen får du lära din hjärna att känna igen skillnaden mellan spänning och avslappning. Varför är detta viktigt? Det är viktigt av flera skäl. Ett av dem är att vi bygger upp spänningar i kroppen p g a vår livsföring. Spänning ackumuleras över år och kan leda till värk och inflammationstillstånd i kroppen. Med dessa övningar kan du sänka din grundspänning. Ett annat är att vi lär oss känna skillnad mellan spänning och avslappning och kan använda det för att reglera situationsrelaterad spänning. Träningen hjälper oss att mentalt skapa kontroll över våra reaktioner och moderera vår anspänning. Generellt ökar vi på så vis vårt välbefinnande och både mår och presterar bättre.


Som små är vår avslappning naturlig i våra kroppar. Ett litet barn har ett optimerat energiflöde. Vartefter vi blir äldre byggs spänningar upp och påverkar oss negativt på olika sätt. Med Mental träning skapar vi förändring i hjärnan. Vi förbättrar, förnyar och förfinar dess sätt att arbeta. Det handlar egentligen om ett återställande. Det handlar om att hjälpa hjärnan att parera vår livsstil, att kunna fungera väl och få kroppen att arbeta på ett optimalt sätt.


Vi tänker att vi viljemässigt styr vad vi gör. Faktum är att hjärnans arbete till största delen utförs via automatik. Vi skulle annars ha det väldigt besvärligt. Automatiken är oumbärlig men har också en baksida. Allt kan automatiseras – även det som påverkar oss negativt. Vi vet många gånger vad vi ”borde” göra men gör ändå som vi brukar. Vi kan tänka på det som vanans makt. Vad det faktiskt handlar om är ett automatiserat beteende. Att bryta automatik med ren vilja kräver ett envist sinne.


Vi tänker att vi lever våra liv så som vi valt dem men många gånger rår vi inte på automatiken med enbart vilja. Det som händer istället är, att vi lever med de vanor vi har även när vi vet att de inverkar negativt på oss. Vår vardag kräver att vi anpassar oss, kompromissar och avstår – ibland på vår egen bekostnad. I förlängningen kan det börja skava. Vi har alla också erfarenhet av de gånger när vi bara tar oss igenom skeenden. Vi härdar ut. När det blir för tungt orsakar det skada. Om vi far illa av det sätt vi lever på – vad gör vi då? Hur löser vi detta? Hur skapar vi en automatik som tjänar oss väl?


Ett av de enklaste sätten att må bättre och prestera bättre är att träna mentalt. Mental träning är utvecklad av fil dr Lars-Eric Uneståhl. Hans metod innehåller endast det som krävs för resultat och kombinerar enkelhet med effektivitet. Det finns förutom grundträning en lång rad andra program med olika inriktning såsom exempelvis viktminskning, självkänsla och bättre sömn.


Med Mental träning övar vi upp vår förmåga att vila i ett helt avslappnat tillstånd. Under din träning försätter du dig på egen hand i hypnos. Hypnos talar vi om som ett alternativt medvetandetillstånd och det finns naturligt i oss. Det skänker djup avkoppling. Mentala rummet (nästa inlägg) är också det ett tillstånd som innebär att hjärnan arbetar på ett annat sätt än vid vårt normala vakna tillstånd. När vi befinner oss i vårt Mentala rum kan vi skapa förändring i automatiken. Vi använder hjärnans plasticitet till vår fördel och trimmar in förändring, förnyelse och förfining. När är det dags för dig att börja träna?

När tänker du ta reda på vem du vill bli?


Allt gott!

Ingrid

20 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Flow

Flow, flyt, att vara i zonen… Det finns olika uttryck för det tillstånd som har kallats den optimala upplevelsen. Den kan beskrivas som att innefatta ett subjektivt värde, engagemang och en känsla av

Vad vill du ha?

Allt levande har en slags inneboende drivkraft. Dess syfte bottnar i organismens överlevnad och fortplantning. Den byggs upp av elektrokemiska reaktioner och processer som omvandlar energi. Det är fas

Var är du?

Är du i nuet? Vi befinner oss alla i nuet men är vi där egentligen? Hur ofta är vi på plats i bemärkelsen närvarande och varför är det viktigt? Vi klarar det mesta ändå men det handlar inte så mycket

Comments


bottom of page