top of page

Värden - kärnvärden

Vad är ett värde? Enligt Svenska Akademiens ordlista betyder det: 1 grad av nyttighet, 2 princip, idé: eviga värden, 3 tal som anger storlek av en variabel. Detta avsnitt handlar om punkt 2 – om principer, idéer och eviga värden.


Vilka värden är viktiga för dig? Har du funderat på vilka principer och idéer som genomsyrar dig? Vilka eviga värden håller du högst? Några exempel på värden är lycka, glädje, kärlek, trygghet, frihet, kreativitet, nyfikenhet, ärlighet och respekt.


Kärnvärde är den term jag föredrar. Den kommer från engelskans core value. Core value avser både personers och organisationers grundläggande idéer. I Svensk ordbok definieras kärnvärde som ”ett visst företags el. varumärkes identitet och strävan”. I Sverige tycks kärnvärde därmed vara förbehållet näringslivet. Min övertygelse är att förändring börjar med individen och därför stjäl jag nu ”kärnvärde”, gör det till ditt och mitt – till ditt och mitt att upptäcka och vårda.

Om du har identifierat vilka dina kärnvärden är blir allt genomsiktligt. Du känner ditt innersta och vet varför du vill välja som du gör. Du tar hänsyn till det som utgör kärnan i dig och handlar därefter. Du är med andra ord sann mot dig själv. Dina kärnvärden är din kompass i livet.


En del av oss vet inte vilka värden som är viktigast för oss. Andra känner inte till att vi ens bär på värden. Det sätt vi alla märker att vi bär på dem är att vi känner av dem. I vissa situationer skickar de signaler. På ett diffust sätt kan vi uppleva när det vi gör är eller känns fel. Det går emot vår natur – får oss ur fas. Vi kanske anar något redan innan eller förstår efterhand. Vi kanske hade valt annorlunda om det funnits alternativ eller om vi haft möjlighet att ensamma bestämma. Omständigheter påverkar oss. Vi fogar oss. Vi agerar och det skaver.


Under större delen av mitt liv har jag hört till dem som inte ens känt till kärnvärdens existens. Jag förstod inte vad det var som orsakade mitt skav. För bara några år sedan fick jag förklaringen. Det var första gången jag hörde begreppet kärnvärde. Det är ett värde som finns i vår kärna – i vårt innersta. Det är kodat i vårt inre, ofta livslångt och måttar allt vi gör. Ett kärnvärde liknar mer ett karaktärsdrag än en övertygelse. Det utgör en del av oss själva och färgar hela vår personlighet.


Mina kärnvärden tog form under min uppväxt. Mina föräldrar försåg mig bland annat med en grundmurad uppfattning om betydelsen av rättvisa. Rättvisa har genomsyrat hela min uppväxt på olika sätt. Jag är fostrad så, växte upp så och är skolad så (jurist). Det betyder också att jag under hela mitt liv då och då känt att det skaver. Numera förstår jag varför och navigerar därefter. Ibland landar jag förstås ändå i dilemman. Jag löser inte alltid situationen men jag är medveten om min kärna, gör mitt bästa och lär mig av skavet.


Alldeles för många av oss har aldrig funderat över det som bygger upp vårt innersta – våra kärnvärden. Det är avgörande för vårt mående att vi har reda på vad det är som är viktigt för oss. Kärnvärden utgör en del av vårt fundament tillsammans med våra övertygelser och vår syn på livet i stort. Allt för ofta får jag en känsla av att vi inte tar hänsyn till det som bor inom oss. Ibland får jag en känsla av att vi kanske rentav är vilse.


Om du hör till dem som ännu inte identifierat dina kärnvärden, kan du göra enligt följande:


Skriv ned tio saker du brukar göra i vardagen och rangordna dem i förhållande till hur mycket tid du lägger ned på dem. 1 Börja med det du lägger mest tid på och fråga dig själv; Vad är det viktigaste för mig att göra detta? Skriv ned svaret (S). 2 Fråga nu dig själv vad som är det viktigaste med S. Skriv ned detta nya svar. 3 Gör om denna frågeprocedur några gånger. När du märker att du får samma svar, är detta ditt värdeord. När du gått igenom hela listan, kan du ha fått samma svar (värdeord) flera gånger men troligtvis har du hittat fler än ett.


En enkel fråga kan skapa fler frågor än svar. När jag gjorde denna övning första gången fick jag fundera en del. Ta dig tid och gör detta grundligt. När du får syn på dina ”ränder” kan det bli inledningen till en djupare förståelse för dig själv som person. Det avgör du.


Efter lyckan att ha identifierat mina egna, kunde jag förstå varifrån mitt skav kom, varför jag råkat ut för sådant jag försökt undvika och gjort val som jag senare ångrat. Numera är jag klar över vad som finns i min kärna och hur mycket det betyder för mitt välmående att jag är sann mot mig själv.


Jag är stolt över mina kärnvärden och de gör mig robust. De ger mig styrka för jag vet vad jag står för. De ger mig riktning i livet för att jag vet vad som är viktigt för mig. De skänker mig även motivation eftersom jag vet vad jag vill.


Dina värden finns i dig, inom dig, i ditt innersta. Vad ger dig styrka? Vad ger dig riktning i livet? Vad gör dig motiverad?

Vilka är dina kärnvärden?


Allt gott!

Ingrid44 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Flow

Flow, flyt, att vara i zonen… Det finns olika uttryck för det tillstånd som har kallats den optimala upplevelsen. Den kan beskrivas som att innefatta ett subjektivt värde, engagemang och en känsla av

Vad vill du ha?

Allt levande har en slags inneboende drivkraft. Dess syfte bottnar i organismens överlevnad och fortplantning. Den byggs upp av elektrokemiska reaktioner och processer som omvandlar energi. Det är fas

Var är du?

Är du i nuet? Vi befinner oss alla i nuet men är vi där egentligen? Hur ofta är vi på plats i bemärkelsen närvarande och varför är det viktigt? Vi klarar det mesta ändå men det handlar inte så mycket

Comments


bottom of page