top of page

Mentala rummet

Uppdaterat: 9 jan. 2022

Mentala rummet är ett begrepp skapat av fil dr Lars-Eric Uneståhl. Det är inget rum i ordets egentliga bemärkelse utan ett tillstånd och en metafor. Det karaktäriseras av en kvalitativ förändring av hjärnans sätt att arbeta. Detta tillstånd går att identifiera genom mätning. EEG visar hur aktiviteten i hjärnan blir jämnt fördelad, likartad och spridd över hela hjärnan. Lars-Eric talar om detta tillstånd som den holistiska hjärnan eller den harmoniska hjärnan.


Vi kan alla skaffa ett eget Mentalt rum genom att använda hypnos. Hypnos är ett naturligt tillstånd. Vi befinner oss alla spontant i hypnos då och då. Tillståndet kommer och går och innebär att hjärnan arbetar på ett specifikt sätt. Aktiviteten i den vanligtvis dominanta vänstra hjärnhalvan sjunker till förmån för den icke-dominanta högra. I mätvärden av denna förändring ses en tydlig harmoni.


Hypnos betecknas ibland som ett förändrat medvetandetillstånd, översatt från det engelska uttrycket ”altered state of consciousness”. Unestål Education använder istället begreppet alternativt medvetandetillstånd (AMT), vilket understryker dess förhållande till andra naturliga medvetandetillstånd, exempelvis drömmen. I hypnos är vår kritiska förmåga helt eller delvis undertryckt. Vi är med andra ord mer beredda att acceptera suggestioner och handla efter dem jämfört med när vi är vakna.


För att förstå hur hypnos fungerar behöver man skilja på det medvetna och det omedvetna. Den medvetna delen rör allt vi tänker, känner och gör i nuet. Den omedvetna delen utgör den större delen av vårt själsliv och omfattar alla minnen vi bär på, alla upplevelser vi haft genom livet och allt vi lärt oss från allra första början och fram till idag. I vårt vakna tillstånd då vår kritiska förmåga är intakt, använder vi oss av all denna information som finns lagrad i vårt omedvetna. Vi hämtar kontinuerligt relevanta fakta till vår analys. I hypnos är denna process mer eller mindre inaktiverad. Vår kritiska förmåga och vårt medvetna logiska tänkande försvagas i relation till hypnosens djup.


Hypnos baseras på avspänning, både fysisk och mental. Det hypnotiska tillståndet karaktäriseras av ett starkt fokus. Koncentrationen är intensiv. Genom denna förändring i vårt medvetandetillstånd får vi tillträde till Mentala rummet. Med självhypnos menas att det är du själv som ger dig suggestioner – dina egna suggestioner.


Från första gången jag själv gick in i hypnos, insåg jag, att detta var en livets fluxgenerator. Jag flyter bort, frigörs och förvandlas. Mitt tillstånd präglas av djup avkoppling, behag, kreativitet och fantasi. Det yttrar sig som en varm, innerlig känsla och en blandning av totalt fokus och gränslös potential. Mina sinnen blir frilagda och genomströmmade. Det är helt enkelt fett häftigt.


Mentala rummet kan vara ett rum i traditionell mening eller något helt annat. Det kan vara en plats var som helst – bara du vet var ditt Mentala rum finns. Ibland kanske det bara är färger eller ljud, ett sinnenas rum – bara du vet hur det är. Signifikativt är den positiva känsla det ger. Mitt Mentala rum kan vara olika från gång till gång. Jag har både rum där jag arbetar och andra platser som jag färdas till. Var gång är en speciell upplevelse. Gemensamt för dem alla är den positiva känslan.


I Mentala rummet erfar vi istället för att analysera det som händer. Precis som allt annat, kan detta verka både på ett positivt och ett negativt sätt. Det vi gör i vårt Mentala rum är, att använda tillståndet för att åstadkomma positiv styrning. Vi arbetar med våra mål, sådant vi vill förändra, förbättra och förfina. Vi ”programmerar” våra mål i vårt omedvetna. På detta vis skapar vi en cybernetisk process. Det kallas Integrerad Mental Träning (nästa avsnitt). Hjärnan styrs nu av de bilder vi integrerat i vårt omedvetna. Det är våra egna bilder och våra valda bilder.


Vi kan i hypnos både få tillgång till och förverkliga vår faktiska förmåga. Detta är den stora vinsten med Mentala rummet. Det är potentiellt allas vår stora vinst. Det är din vinst. Jag är i full färd med att plocka ut min.

När tänker du uppleva ditt Mentala rum?


Allt gott!

Ingrid


15 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Flow

Flow, flyt, att vara i zonen… Det finns olika uttryck för det tillstånd som har kallats den optimala upplevelsen. Den kan beskrivas som att innefatta ett subjektivt värde, engagemang och en känsla av

Vad vill du ha?

Allt levande har en slags inneboende drivkraft. Dess syfte bottnar i organismens överlevnad och fortplantning. Den byggs upp av elektrokemiska reaktioner och processer som omvandlar energi. Det är fas

Var är du?

Är du i nuet? Vi befinner oss alla i nuet men är vi där egentligen? Hur ofta är vi på plats i bemärkelsen närvarande och varför är det viktigt? Vi klarar det mesta ändå men det handlar inte så mycket

Comments


bottom of page