top of page

Magikern

Uppdaterat: 13 jan. 2023

Den mest avancerade av dem alla är vår egen hjärna. Innesluten i totalt mörker skapar den varje dag en föreställning åt oss – vår egen verklighet. Vår magiker arbetar i det dolda och den underhållning vi tar del av genereras på elektrokemisk väg. Aktiviteten kan både mätas och avbildas. Med dagens teknik kan vi studera hjärnans processer till och med medan de sker.


Vår magiker är aktiv i alla delar. Det finns inget område i hjärnan som arbetar isolerat. Den är aktiv i sin helhet och dygnet runt. Utväxling, återkoppling och uppdatering av information pågår ständigt över hela hjärnan. Dess informationsbearbetning leder till anpassning. Vår hjärna förändras av och förhåller sig till det liv vi lever.


All vår erfarenhet, alla våra upplevelser, alla sinnesintryck, tankar och känslor är aktiviteter i vår hjärna. Allt vi tar oss för, allt vi planerar och all fantasi och kreativitet är aktiviteter i vår hjärna. Man kan säga att vi är vår hjärna. Vår hjärnas verklighet är strömmar av elektriska impulser. Dessa strömmar genererar den verklighet vi upplever. Det innebär att vi uppfattar världen på det sätt den presenteras för oss.


Vår föreställning skiljer sig från andra arters beroende på vår hjärnas utformning och kapacitet. Det vi upplever är därmed en version av världen – vår version. Min föreställning skiljer sig också från din trots att vi tillhör samma art. Det beror på hjärnans plasticitet. Om du och jag delade en upplevelse, skulle våra hjärnor presentera varsin tolkning baserad på våra respektive referenser. Eftersom min samlade erfarenhet skiljer sig från din kommer också våra respektive tolkningar av upplevelsen bli olika.


Vår upplevelse av världen är på inget sätt en objektiv bild av vår omgivning. Eftersom vår magiker ständigt strävar efter ordning och reda, skapar den förutsägelser. All den information vi tar emot via våra sinnen bearbetas. Den filtreras, lagras, omsätts och uppdateras konstant. Hjärnans förutsägelser växer fram genom att inkommande data ställs mot redan lagrad – all vår sorterade erfarenhet (våra tankemönster). Förutsägelsen är en kombination av det som kan förväntas hända och det som har hänt tidigare i liknande situationer.


Den verklighet vår hjärna presenterar utgår från dessa förutsägelser. Vår perception – det vi uppfattar – är därmed resultatet av väl avvägda gissningar vars mest grundläggande uppgift är att hålla oss vid liv. Vår verklighet är inte enbart ”skeenden” vi uppfattar passivt. Den är lika mycket eller kanske mer, upplevelser som vi aktivt genererar på grund av hjärnans sätt att arbeta. Den kan till och med liknas vid en hallucination – en av hjärnan kontrollerad hallucination.


Kommunikationen mellan hjärnceller sker med hjälp av elektricitet och kemiska ämnen, s k transmittorsubstanser. Vår kemi i sin helhet, påverkas och förändras av såväl vårt inre tillstånd som den yttre miljö vi lever i. Den reglerar vad som händer i våra kroppar, vad vi känner och i förlängningen hur vi reagerar och agerar. Man kan skämtsamt säga att vi är konstant påverkade av våra kroppsegna kemiska ämnen – att vi är levande cocktails.


Vår magiker processar information utan att värdera den. Processandet sker mestadels automatiskt med hjälp av program som kan liknas vid appar. Varje "app" arbetar med sin del av all lagrad information. Det handlar om neurala nätverk som aktiveras av inkommande data. Vilka nätverk som aktualiseras beror på vad det är för slags information som ska bearbetas.


Den verklighet vi lever i är en interaktiv föreställning producerad av vår magiker. Det finns varken regissör eller manus utan handlingen tar form med hänsyn till det som händer. De neurala nätverk som deltar i produktionen kan både samverka och konkurrera med varandra. De nätverk som deltar kan skifta under gång både gällande vilka och hur många som är aktiverade. Resultatet, vår föreställning, handlar mindre om den värld vi faktiskt befinner oss i och mer om vilken nytta vi kan ha av den. Med andra ord ser vi inte saker som de är utan vi ser dem som vi är.


Vår magiker är inget fönster ut mot omvärlden. Våra ögon är inga fönster. Vi tittar inte ut och iakttar vår omvärld. Vår verklighet blir varken objektivt studerad eller passivt registrerad. Vad vår magiker presenterar är istället en kvalificerad, arbetad uppfattning baserad på elektrokemiska signaler – en slags projektion. Vår värld konstrueras med hjälp av all den data som lagrats in under våra liv, från den dagen vi blev till och fram till dags dato. Föreställningen är vår hjärnas bästa gissning, en förutsägelse och på sätt och vis dess sätt att nå ut i vår omvärld.


Hur märker du att din version av världen skiljer sig från andras?

På vilka sätt är din version viktigare än andras?


Äg din hjärna.

Allt gott!

Ingrid22 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Flow

Flow, flyt, att vara i zonen… Det finns olika uttryck för det tillstånd som har kallats den optimala upplevelsen. Den kan beskrivas som att innefatta ett subjektivt värde, engagemang och en känsla av

Vad vill du ha?

Allt levande har en slags inneboende drivkraft. Dess syfte bottnar i organismens överlevnad och fortplantning. Den byggs upp av elektrokemiska reaktioner och processer som omvandlar energi. Det är fas

Var är du?

Är du i nuet? Vi befinner oss alla i nuet men är vi där egentligen? Hur ofta är vi på plats i bemärkelsen närvarande och varför är det viktigt? Vi klarar det mesta ändå men det handlar inte så mycket

Comments


bottom of page