top of page

Lycka

Vi vet alla hur den känns. Vi har alla känt vilken energi den för med sig. Vi strävar alla efter lycka för vi vet hur det är att vara lycklig – hur det är att känna en inre värme, harmoni och styrka. Att vara lycklig, att leva lycklig, genererar djup i våra liv och förstärker våra finaste egenskaper såsom empati, generositet och kärleksfullhet.


Lycka betyder enligt Svensk ordbok: ”1 (varaktig) känsla av djup glädje och tillfredsställelse betingad av grundläggande förutsättningar i själva livssituationen; 2 (gynnsamt) öde ofta tänkt som personligt verkande kraft”. Dessa två betydelser skiljer sig åt. Den första avser vårt känsloliv och hur vi uppfattar vår livssituation. Den andra rör vårt öde – en ”kraft” av något slag – som ligger bortom det vi kan påverka. Eller kan vi det?


Inom coaching beskrivs ibland två sidor av lycka. Den ena handlar om hur vi uppfattar oss själva över tid och den andra hur vi känner oss här och nu. Den förra baseras på hur lyckliga vi är i stort och skattas via våra minnen. Den senare rör det som är pågående och mäter hur vi känner oss för stunden. Generell lycka utesluter inte olyckliga stunder men vi är säkerligen bättre rustade att hantera det tillfälliga då. Motsatsvis skulle enbart tillfällig lycka bli mer som russin i ett torrt och tråkigt bröd.


Vad gör dig lycklig? Det är en mycket personlig fråga. Vad ger dig känslor av djup glädje och tillfredsställelse? Svaret kan färgas av det tillstånd vi är i. Om du känner dig stressad, sliten och oinspirerad kanske svaret delvis handlar om vad du skulle behöva för att komma ur din situation. Om du känner att du hinner med det som du behöver klara av, har möjlighet till återhämtning och tid över för dina intressen – då kan svaret vila mer på tidigare upplevelser. Vår aktuella situation inverkar många gånger på våra tankar kring lycka.


Vad gör oss lyckliga, egentligen? En god mylla för varaktig lycka är inre rikedom. Ett annat sätt att säga det på är att lycka bottnar i hur vi tar det snarare än hur vi har det. Det beror på hur vi uppfattar vårt liv och detta styrs av vår egen attityd. Den varierar från individ till individ Jag kan ha en inställning som för mig i en annan riktning än lyckans. Jag kan ha tankemönster som genererar annat än lycka. Jag kan också sakna närvaro i stunden vilket påverkar vad och hur mycket mina sinnen registrerar.


Jag vann min närvaro då jag blev sjuk, närmare bestämt i samma stund som jag fick mitt cancerbesked. Jag landade i nuet – eller kraschlandade – om du vill. Alla vanliga parametrar blev obsoleta. Tid var en av dem. En fin och vanlig vardag var en annan. Ett friskt liv – ytterligare en. Mina planer blev ogiltiga. Jag hade inte ens kontroll över den kommande veckan. Det var inte längre jag som styrde och bestämde i mitt liv. Det tillhörde gårdagen. Det var passerat. Jag ägde inte min morgondag. Jag kanske inte ens hade någon framtid. Jag visste inte. Jag visste ingenting förutom en sak; jag hade mitt ”nu”.


Här kan jag tänka på den andra betydelsen av lycka enligt SO – den som rör ödet. Om jag har ett öde, var det ingen gynnsamt verkande kraft när jag blev sjuk. Eller var den det? Ja, effekten av den blev gynnsam. Det visade sig så i förlängningen. Jag vann mitt ”nu” och jag har behållit det. Jag tänker ha det med mig resten av mitt liv och värnar det på alla sätt jag kan. Att ha mitt nu är som att ha hittat källan till lycka. För det första bär jag på en stor tacksamhet för mitt liv. För det andra har jag öppnat mitt hjärta. För det tredje fylls min lycka på av allt jag tar in i stunden – livets detaljer och min insikt att jag är en del av allt som händer runtomkring mig.


Hur ofta känner du dig lycklig? Hur öppen är du för lycka? Visst känns det säkert bättre att gråta i en ny sportbil än i en gammal rosthög men det är i vårt inre vi hittar varaktig lycka. Vi behöver göra oss tillgängliga för den, vara nyfikna på den och ta vara på den. En del av oss behöver till och med träna på att ta den till oss, förstå att vi är värda den och bekräfta det genom att njuta av den.


Min sjukdom fick mig att öppna mitt hjärta. Det låter så klyschigt. I mitt ”förra” liv, innan jag blev sjuk, hade jag lätt för att sätta etikett på allt och alla. Jag hade delvis en dålig attityd, var bunden till mina tankemönster och försvarade dem på ett defensivt sätt. Jag gör inte det längre. Jag tar in min omgivning som den är och är glad att få vara en del av den. Jag är till stor del i nuet och njuter av allt som fångar mina sinnen. Jag håller mig öppen. Mitt hjärta är öppet. Man kan säga att jag utvinner lycka i stunden. Det är ett nytt nu hela tiden, varje sekund.


Det är något av en paradox att upplevelsen av närvaro i stunden – i sekunden – simultant lämnar plats för ett helt annat perspektiv av astronomiskt mått. Min förklaring är att jag är synkron i tid och rum. Jag är i harmoni och i detta tillstånd uppfattar jag mig som en del av något mycket större. Jag har en känsla av gränslös förmåga, av att ingå i något och att ha betydelse för sammanhanget. Jag kan förbli en passiv åskådare av det som händer i stunden. Jag kan även välja att vara aktiv, medverka i eller påverka det som utspelar sig. Det är här någonstans som jag närmar mig ett gammalt ordspråk om att vara ”sin egen lyckas smed”.


Kan du göra dig själv lycklig? Kan man skapa mer lycka i sitt liv? Kan man bli en generellt lyckligare person? Ja, det kan man! För mig finns det lycka som inte ramas in av de definitioner som ibland används inom coaching (redovisade ovan). Jag kan spetsa till det och säga att man kan välja att bli lyckligare. Det är inte alltid vi har möjlighet att påverka vår omgivning och vi upplever sådant som ligger bortom vår kontroll men man kan alltid påverka sin egen inställning till det som händer.


När vi är lyckliga är vi fulländade. Vi är varma, omtänksamma, generösa och kärleksfulla. Vi är alla unika och har vår egen väg till vår alldeles egna lycka. Vägen till lycka grundläggs i våra intressen, vår kreativitet och vår fantasi. Lycka kommer av engagemang. Det är rörelse (smidandet) som skapar våra känslor och däri strömmar lyckan. Det allra enklaste exemplet är att lägga din hand mot en väns kind. Det bor en smed i oss alla. Vi har alla förmåga till lycka.


Finns det personer som är mer eller mindre mottagliga för lycka? Liksom med glädje verkar även förmågan till lycka vara delvis genetiskt betingad. Ju mer av en positiv läggning vi har desto förmånligare är vår situation i stort. En del av oss får smida mer än andra för sin lycka. Visst kan man förundras över dem som verkar vara på rätt plats vid precis rätt tillfälle. Visst finns det något som tur (eller öde) men det är lätt att glömma det arbete – ibland hårt – som ofta lägger grunden för lycka vare sig det är personlig utveckling eller annan framgång i livet.


Jag har en fast tro på att vi alla bär ett större jag inom oss. En del möter sitt större jag tidigt i livet medan andra tar längre tid på sig. För min del krävdes en allvarlig sjukdom men jag fann min lycka tack vare den. Den öppnade mitt hjärta, gav mig en plats i nuet och en uppgift i livet. Jag önskar dig ett öppet hjärta. Finn din plats i nuet. Ta reda på din uppgift. Ta reda på vad som bor i dig! Alla har ett större jag – det jag som är mer energi än materia. Min uppgift är att vara en guide på vägen. Att ta reda på vad som bor i dig, är lycka för mig.


Hur öppet är ditt hjärta?

Hur kan du skapa mer lycka i ditt liv?


Äg din hjärna.

Allt gott!

Ingrid16 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Flow

Flow, flyt, att vara i zonen… Det finns olika uttryck för det tillstånd som har kallats den optimala upplevelsen. Den kan beskrivas som att innefatta ett subjektivt värde, engagemang och en känsla av

Vad vill du ha?

Allt levande har en slags inneboende drivkraft. Dess syfte bottnar i organismens överlevnad och fortplantning. Den byggs upp av elektrokemiska reaktioner och processer som omvandlar energi. Det är fas

Var är du?

Är du i nuet? Vi befinner oss alla i nuet men är vi där egentligen? Hur ofta är vi på plats i bemärkelsen närvarande och varför är det viktigt? Vi klarar det mesta ändå men det handlar inte så mycket

Comments


bottom of page