top of page

Attityd

Ordet attityd är intressant. Om vi nämner någons attityd talar vi ofta om hur någon uppför sig i allmänhet eller handlar i en specifik situation. Vår attityd går på djupet. Den speglar hur vi allmänt ser på saker och ting. Den visar vår subjektiva uppfattning när vi agerar. Attityd handlar om våra tankar och våra föreställningar. Den styr perspektivet.


I Svenska Akademiens ordbok förklaras attityd som: 1 (tydligt visad) inställning och 2 egen, utpräglad stil. Ibland använder vi ordet i en negativ betydelse. Vi kan beskriva någon ”med attityd” som en självmedveten person som sätter sina egna intressen framför andras utan att visa hänsyn.


Vår attityd påverkar inte bara dem vi har runtomkring oss utan inverkar i allra högsta grad på oss själva. Med en positiv attityd blir det mesta enklare och roligare. Med en positiv attityd är chanserna större att vi generellt både mår bättre och presterar bättre. Vi hittar lättare glädje i våra liv. Vi blir mer motiverade och genererar på det sättet själva energi. Vi får en kortare väg till egna initiativ och skapar resultat på ett effektivare sätt.


Vad består vår attityd av? Är det personliga egenskaper, en fråga om miljö eller kanske ren vilja? Personliga egenskaper har betydelse, miljön påverkar oss också och ren vilja kan inverka. För det fall att vi önskar vässa vår attityd handlar det dock alltid om att göra ett val – att ta ett beslut om förändring och fullfölja.


Hur kommer vår attityd till? Både du och jag har våra egenskaper i oss sedan lång tid tillbaka och vi bär på ett genetiskt arv som har betydelse för våra utmärkande drag. Miljön vi befinner oss i formar oss. Allt vi upplever och känner gör avtryck – en del momentant och annat för resten av livet. Ibland vet vi att en förändring vore nyttig men ren viljestyrka försvagas av befästa vanor och det faktum att vi lever med ständigt skiftande utmaningar som splittrar vårt fokus. Ren vilja räcker sällan till bestående och stabil förändring.


En attitydförändring kan skänkas oss genom en stark upplevelse av något slag. Det förklaras delvis av att våra vanor – vår automatik – bryts upp. För det fall att man på eget initiativ önskar genomföra en förändring, behöver man komma åt automatiken. Den enklaste och snabbaste vägen är genom Mental träning. Med Mental träning kan man ”programmera om” sin automatik, d v s förändra sina vanor och göra det med bestående resultat.


Min egen attitydförändring kom genom min sjukdom – en stark upplevelse. Den var en lång och krävande process. Idag är jag, som så många andra i min situation, tacksam för denna omvälvande händelse och det resultat den fört med sig. Jag vill inte vara utan den.


Vi behöver inte alls vara den som är primärt drabbad för att bli omskakade. Vi kan lika gärna vara någon som tar del av något – något som händer på ett sätt som skapar starka känslor. Intensiteten i det du och jag upplever är det som luckrar upp det vardagligt invanda och som ger en öppning för förändring.


Före jag blev sjuk funderade jag ibland över min del i sådant som hände men sällan med avsikten att förändra min attityd. Min förändring kom på ett annat sätt. Om detta ”andra sätt” inte uppenbarar sig, hur ska man veta om en attitydförändring skapar en bättre livskvalitet? Vi har ju ingenting att jämföra med. Vi kan kanske inte avgöra själva hur mycket vår attityd betyder för det som händer i våra liv och det behöver vara värt att arbeta med sin omställning.


Ett bra sätt är att ha målsättningen med det man gör klar för sig innan man agerar. Om resultatet inte ligger i linje med det vi önskat åstadkomma, är det ett ypperligt tillfälle att ställa sig själv några frågor. Ett annat sätt är att fråga någon annan om en åsikt. Man kan också välja ett prestigelöst och öppet förhållningssätt som bjuder in till omedelbara kommentarer i stunden.


För min del kan jag fråga mig själv eller någon annan om det jag t ex gjorde eller sa i en specifik situation. Det bästa är naturligtvis att öppet och generöst stämma av direkt. Kanske får jag ett råd om ett alternativt sätt. Möjligen inser jag att det har stor betydelse. Helt säkert förstår jag värdet av en vässad attityd.


Attitydförändring kan komma till oss även på ett mer detaljerat sätt. Det behöver inte vara något stort vi är med om utan kan handla om små skvallrande saker i stunden. Jag talar om gensvar och vad det gör med oss. Vårt sätt att kommunicera avslöjar vår attityd. Om vi känner att kontakten med andra tynger humöret, att vi bemöts på ett otrevligt sätt och att vi känner oss missförstådda – då kan det vara så att det beror på vår egen attityd mer än den andres.


Vi är alla fria att fundera över vårt bidrag i ett möte. Vi har alla också förmånen att kunna påverka oss själva. Vi vet också hur bra det känns med en fin kontakt, hur den skapar gott inom oss och leder till ett givande utbyte. Både du och jag mår bättre av positiv energi. Positiv energi är den bästa myllan för harmoni, fantasi och kreativitet. Phyllis Diller uttryckte det på följande sätt: ”A smile is a curve that sets everything straight.”


Hur ofta funderar du på hur du upplevs av andra?

Hur många gånger har du testat effekten av ett varmt och äkta leende?


Äg din hjärna.

Allt gott!

Ingrid12 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Flow

Flow, flyt, att vara i zonen… Det finns olika uttryck för det tillstånd som har kallats den optimala upplevelsen. Den kan beskrivas som att innefatta ett subjektivt värde, engagemang och en känsla av

Vad vill du ha?

Allt levande har en slags inneboende drivkraft. Dess syfte bottnar i organismens överlevnad och fortplantning. Den byggs upp av elektrokemiska reaktioner och processer som omvandlar energi. Det är fas

Var är du?

Är du i nuet? Vi befinner oss alla i nuet men är vi där egentligen? Hur ofta är vi på plats i bemärkelsen närvarande och varför är det viktigt? Vi klarar det mesta ändå men det handlar inte så mycket

댓글


bottom of page