top of page

Varför coaching?

Uppdaterat: 9 jan. 2022

Varför coaching? Eller ... varför inte? Tänker du kanske på kostnaden? Eller kan man tänka på den som en investering? Faktum är att du skaffar dig något som du har nytta av resten av ditt liv. Kanske känner du tvekan för att du inte vet vad du får. Det är abstrakt. Jag vet inte heller vad du får. Det är inte materiellt, ingen utrustning. Det är något annat – det är rustning. Det du skaffar dig är egenmakt.


För mig är coaching en fråga om rättvisa. Det handlar om möjligheten att göra sig själv rättvisa. Genom coaching lär du känna dig som du faktiskt fungerar. Du kommer att möta dig själv på ett nytt sätt. Du kommer att stifta bekantskap med ditt verkliga jag – med din verkliga förmåga. Den är din. Den bestämmer du över. Det väcker känslor.


Många av oss lever i en vardag. Livet är schemalagt. Det är så vi behöver göra. I det stora hela vet vi på förhand hur vår dag kommer att se ut. Det spar energi. Vi vet när och hur saker ska ske. Vi vet ungefär hur mycket tid som krävs. Vi skaffar oss framförhållning och förutsebarhet. Allt blir planerat, avstämt och överskådligt. Det finns en stor trygghet i detta.


Någonstans på vägen kan det hända att våra vanor tar över livet. Vi följer ett mönster. Våra handlingar blir repetitiva. Gårdagen påminner om idag och morgondagen blir som idag. Vanor spar energi men skapar å andra sidan inte alltid energi. I förlängningen kan det påverka oss – en del mindre och andra mer.

Vi formas också av den miljö vi är i och av det liv vi lever. Det är inte alltid det känns som självvalt. Vi kan uppleva, att tid och kraft inte riktigt räcker till allt vi önskar göra. Vi kanske även känner att vi investerar energi i sådant som inte ger så mycket tillbaka. Vi kan ibland gå miste om sådant vi tidigare uppskattat. Vi kanske t o m tycker att vi förlorat delar av oss själva som förut varit självklara.


I förlängningen kan det leda till bristande motivation. Vi blir oinspirerade och i behov av förändring – en förnyelse av något slag. Det kan vara precis vad som helst. Det kan vara något litet som gör stor skillnad eller något större som blivit viktigt. Det kan vara något som helt enkelt aldrig blivit av eller något du alltid har drömt om. Genom coaching kan vi axla ansvaret vi har för oss själva. Behov och drömmar kan vara specifika eller odefinierade, små eller stora och nya eller gamla. Gemensamt för dem är att vi känner av dem och med coaching tar du det första steget till förändring.


Livet går upp och ner. Det är helt naturligt. Det är när svackorna blir längre eller djupare som ansvaret för hur vi mår blir viktigt. Det knepiga är då, att vi inte alltid har kraften att hjälpa oss själva. Hur ska jag hitta tid till det? Var ska jag hitta energin till att göra något åt min situation? På vilket sätt ska jag hjälpa mig själv? Vilken lösning söker jag? Coaching är ett utmärkt sätt att få svar på frågan; vad är det jag behöver? Ja, vad är det du behöver, egentligen?


Vad är det du behöver?


I min coaching utgår jag från att du har alla svar. Du har dem inom dig. Du är den som vet vad som är bäst för dig och det blir utgångspunkten för oss. Genom mina frågor får du söka i ditt inre. Du kommer att söka i minnen och erfarenheter, tankar och känslor – i alla upplevelser du bär på. Jag hjälper dig att söka i allt det som är du. Vi kan borra efter det som är på riktigt viktigt för dig, det som utgör kärnan i din person och som definierar dig i grunden. När du svarar på mina frågor kommer du att upptäcka dig själv – ditt verkliga jag.


Vill du, så bistår jag dig. Vi ger oss ut på en expedition i ditt inre och i din vardag. Jag vet inte vad som kommer att hända. Jag vet bara att vi reser tillsammans – hela vägen. Detta är bland det mest spännande man kan göra. Jag stannar med dig till dess du når ditt mål. Vad du gör, är att ge ditt verkliga jag en chans. Det du skapar är rustning för livet. Det du skaffar dig är egenmakt. När är det dags för din resa?


Allt gott!

Ingrid


17 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Flow

Flow, flyt, att vara i zonen… Det finns olika uttryck för det tillstånd som har kallats den optimala upplevelsen. Den kan beskrivas som att innefatta ett subjektivt värde, engagemang och en känsla av

Vad vill du ha?

Allt levande har en slags inneboende drivkraft. Dess syfte bottnar i organismens överlevnad och fortplantning. Den byggs upp av elektrokemiska reaktioner och processer som omvandlar energi. Det är fas

Var är du?

Är du i nuet? Vi befinner oss alla i nuet men är vi där egentligen? Hur ofta är vi på plats i bemärkelsen närvarande och varför är det viktigt? Vi klarar det mesta ändå men det handlar inte så mycket

Comentarios


bottom of page