top of page

Var är du?

Uppdaterat: 7 feb. 2023

Är du i nuet? Vi befinner oss alla i nuet men är vi där egentligen? Hur ofta är vi på plats i bemärkelsen närvarande och varför är det viktigt? Vi klarar det mesta ändå men det handlar inte så mycket om resultat utan mer om hur vi mår.


Vi befinner oss alla i nuet och agerar i nuet. Känslomässigt är vi dock oftare kopplade till sådant som har hänt eller till något som kommer att hända. Det är vår automation som medger denna känslomässiga infärgning, för en stor del av allt vi utför rent fysiskt är automatiserat. Hjärnan styr, reglerar och balanserar vår kropp. En hel del av vår mentala aktivitet är också den automatiserad.


Det är denna automatik som frigör kapacitet och lämnar utrymme åt mentala utflykter. Vår tankeverksamhet upptas delvis av annat än det som faktiskt händer i nuet. Det vanliga är, att vi i någon grad är frånvarande. Våra känslor växer naturligt ur det som passerat. Det kan också vara så att vi tänker på det som ska hända, det som ligger framför oss. Rent fysiskt är vi i nuet men mentalt är vi sammanflätade med annat.

Tankar kan förstärkas och förflytta oss. Vi behöver inte ens vara i vila för att detta ska ske. Vi kan vara sysselsatta och ändå försvinna bort. Vår automatik skapar då en slags avslappning och frikoppling från det vi har för handen. Helt andra tankar växer fram på ett omedvetet sätt. Monotoni och rutiner orsakar ofta denna typ frånvaro.


Har du någon gång kört bil och funderat på annat än själva körningen? I så fall har du upplevt hur automatik fungerar. Vi kan sköta det vi gör och samtidigt tänka på annat. Ibland hamnar vi till och med i självhypnotiska tillstånd. Om bilresan blir lång och monoton kan vi förlora oss i tankevärlden. Det kan hända även under korta och rutinartade turer som t ex den till arbetet. En vän till mig, med ett alldeles nytt jobb och mycket i huvudet, fann sig en dag ha kört till sin tidigare arbetsplats.


Ibland är det så att det inte finns någon automatik att tillgå. Vi är kanske på väg att skaffa oss en. Om vi står inför något nytt, något ovant eller något komplicerat, krävs koncentration för att vi ska kunna lösa uppgiften. Denna situation kan sägas vara den motsatta till automation men har samma effekt på vår närvaro. Vi blir helt enkelt för upptagna för att ta in nuet.


Både automation och koncentration är helt avgörande för att vi ska kunna fungera. Även om båda suddar ut vår närvaro, går de också att påverka. Vi kan både bryta och bruka våra tankemönster och vårt fokus. Vi kan faktiskt styra vår mentala närvaro aktivt och medvetet förflytta oss i tiden. Minnen är ett sådant exempel och dagdrömmeri ett annat. Vi upplever en ”annan plats” med hjälp av händelser ur livet, önskningar eller fantasier. Det skapar en slags paus. Det kan vara vilsamt och ge oss energi.


Det tillstånd vi normalt är i, är i mångt och mycket knutet till det förflutna. Vi lever med och är färgade av våra upplevelser. Om jag upplevde något riktigt tråkigt förra veckan, kan det dominera mitt humör nu också. Om du var med om något roligt igår, kan det inverka positivt på dig även idag. Vi påverkas också av det som kommer – allt det som ligger framför oss.


Ibland inträffar sådant som mentalt fasar in oss i nuet. Alla de som står inför en prestation av något slag blir medvetna om nuet. Snart är det dags. Det är dags att gå in på arenan, ut på scenen eller in i en insats. Dramatiska händelser landar oss i nuet direkt. Häromdagen löstes brandlarmet ut på mitt jobb. I en sådan situation blir vi intensivt medvetna om här och nu. Vi reagerar. Vi står inför ett skarpt läge. Vårt känsloliv blir intensivare. Vi blir akut medvetna om tiden som sådan. Nu gäller det!


Oavsett hur våra dagar ser ut, är det viktigaste att vi mår bra. Livet kan vara slitigt. Vi har alla tunga dagar. Ibland behöver vi återhämtning. Vi behöver vila. Alla vet att kroppen kräver vila. Jag undrar hur många som tänker på att också knoppen kräver vila. För att fysiken ska fungera tar vi igen oss. För att vår hjärna ska fungera ... Ja, vad gör vi?


En fin källa till mental vila är närvaro. Nuet ankrar oss i stunden, lägger om vårt fokus och spelar på alla sinnen. Hur når man nuet? Det är förstås varken naturligt eller vilsamt att nå nuet med ett brandlarm eller en mer eller mindre krävande uppgift som medel. Vi behöver inte heller uppleva något extraordinärt för att skifta vårt medvetandetillstånd. Vi behöver dock störa automatiken. Vi behöver byta frekvens – bokstavligen. Vi behöver justera vår cerebrala rytm till alpha.


De gånger vi faktiskt befinner oss i nuet känner vi det. Vi blir medvetna om oss själva – vad som händer inom oss. Våra sinnesintryck förstärks och förhöjs. Vi kan fyllas av lugn och ro, kanske känna en inre frid och harmoni. Det blir en mental oas som lockar fram glädje, energi och styrka. Om vi besöker denna oas skapar vi nya spår med stärkande tankemönster.


Det finns otaliga sätt att vara i nuet. Den vilsamma varianten är oftast kopplad till vår andning samt viss avskildhet. Genom andningen kan vi aktivt ankra oss i stunden, komma ner i varv och skapa kontakt med vårt inre. Var vi väljer att vara är individuellt, liksom med vem eller vilka eller om vi vill vara ensamma. En del har naturligt lätt för att koppla av och kan fångas av nuet bara genom att ”nypa sig själva” i skinnet. Andra behöver komma ifrån eller bort från allting och vara för sig själva.


Vårt mentala tillstånd har stor påverkan dels på hur väl vi fungerar fysiskt dels vår livskvalitet i stort. Vårt fysiska tillstånd inverkar å sin sida på vårt mentala välmående. Vi är ett system. Självklart, säger du. Självklart, säger jag. Vi är ett system – kropp och knopp. Lever vi så? Lever du så?

En källa till mentalt välbefinnande är att vara i nuet. Vi når dit på olika sätt. När vi landar där kommer lugnet, känslor av frihet och en förhöjd medvetenhet. Vår närvaro öppnar upp oss. Våra intryck blir fylligare och starkare. Vi sänder och tar emot energi på en annan frekvens. Det finns något stort i nuet, något som alltid fyller mig med en outgrundlig värme, med förundran över livet på jorden och en djup tacksamhet att få vara här.


Hur skapar du närvaro i ditt liv?

Vilka känslor växer fram när du är vilsamt närvarande?


Äg din hjärna.

Allt gott!

Ingrid

14 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Flow

Flow, flyt, att vara i zonen… Det finns olika uttryck för det tillstånd som har kallats den optimala upplevelsen. Den kan beskrivas som att innefatta ett subjektivt värde, engagemang och en känsla av

Vad vill du ha?

Allt levande har en slags inneboende drivkraft. Dess syfte bottnar i organismens överlevnad och fortplantning. Den byggs upp av elektrokemiska reaktioner och processer som omvandlar energi. Det är fas

Vem är du?

Vem är du egentligen? Funderar du någon gång på vem du är? Tänker du på vad du är för slags person, var du hör hemma eller vilka du föredrar att vara med? Det finns nog perioder och faser i livet när

Opmerkingen


bottom of page