top of page

Vad är neurovetenskap?

Uppdaterat: 9 jan. 2022

Neurovetenskap är ett samlingsnamn för all vetenskap som rör nervsystemets uppbyggnad och funktioner. Den är ett brett vetenskapligt fält som omfattar allt från fundamental till tillämpad forskning. Kognitiv neurovetenskap är ett av alla forskningsfält. Kognitiv neurovetenskap är läran om hur hjärnan möjliggör psykologiska fenomen och mentala processer. Den handlar om vår perception, våra tankar och känslor samt vårt beteende.


Forskare inom detta område använder multidisciplinära metoder för att förstå kognitiva mekanismer i den mänskliga hjärnan. Metoderna innefattar brain imaging/neuroradiologi, neurofysiologiska metoder och experimentell psykologi. Den teknologiska utvecklingen har inneburit stora framsteg och nya möjligheter att studera kognitiva fenomen och deras relation till neuronala mekanismer i hjärnan.


Vad betyder detta för dig och mig? Det betyder att vi lär oss alltmer om vår perception, hur våra sinnen fungerar och tar in information. Det betyder att vi får en allt större insikt i hur vår hjärna processar information. Det betyder också att vi skaffar oss en större förståelse för hur allt detta påverkar vårt beteende.


Vi tillhör arten Homo Sapiens, den visa människan. Vi kallas ibland för skapelsens krona. Faktum är att vi i mångt och mycket styrs av våra känslor. Vi skulle därmed även kunna kallas Homo Sentiens, den kännande människan. Vi erfar alla, att vad vi säger inte alltid är det vi gör. Vi vet intellektuellt att något är rätt eller fel, bra eller dåligt, fint eller fult. Det innebär inte att vi agerar rätt, bra eller fint. Vi styrs av känslor och det kan bli fel, dåligt eller fult. Vi är människor och mänskliga.


Våra känslor styr vårt beteende. De färgar vår person och lägger grunden för våra handlingar. Ju större inblick vi får i hur vår hjärna fungerar desto bättre förutsättningar har vi att förstå vad vi kan göra för att må så bra vi kan och prestera så bra vi kan. Det handlar om att göra rätt saker, att utföra dem på ett bra sätt och med ett fint resultat. Det handlar om att använda den energi vi har på ett effektivt sätt. Det handlar om att göra sig själv rättvisa.


Min coaching och mentala träning är baserad på neurovetenskaplig forskning. Med ökande kunskap förbättras metoder och tekniker som vi använder oss av inom coaching. Den teknologiska utvecklingen tar oss vidare in i vårt komplexa inre med hjärnan som centrum. Hjärnan är idag det organ vi vet minst om men den kartläggs bit för bit.


Neurovetenskapen handlar om vårt inre universum. Den är på så vis en kosmisk upptäcktsresa och oändligt spännande. Ju mer vi förstår om hjärnans funktioner desto bättre kan vi förstå oss själva. Vi kan förstå varför vi är de vi är, beter oss som vi gör och handlar som vi gör. Vi kan förstå konsekvenserna av att ha en hjärna. En del är positiva medan andra kan verka negativa. Med en djupare förståelse av vad som händer i vårt inre, skaffar vi oss också förutsättningar för att påverka, förbättra och förfina.


Coaching och mental träning handlar om förändring, om positiv förändring. De handlar om att påverka, förbättra och förfina i en positiv riktning. Neurovetenskapen är basal i detta avseende. Den utgör grunden för förståelsen av förändringsprocesser, hur de initieras, hur de tar form och hur de kan bli bestående. Den ger oss nyckeln till egengenererad förändring, till att forma oss själva – att bli vårt verkliga jag och att göra oss själva rättvisa.


Allt gott!

Ingrid

18 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Flow

Flow, flyt, att vara i zonen… Det finns olika uttryck för det tillstånd som har kallats den optimala upplevelsen. Den kan beskrivas som att innefatta ett subjektivt värde, engagemang och en känsla av

Vad vill du ha?

Allt levande har en slags inneboende drivkraft. Dess syfte bottnar i organismens överlevnad och fortplantning. Den byggs upp av elektrokemiska reaktioner och processer som omvandlar energi. Det är fas

Var är du?

Är du i nuet? Vi befinner oss alla i nuet men är vi där egentligen? Hur ofta är vi på plats i bemärkelsen närvarande och varför är det viktigt? Vi klarar det mesta ändå men det handlar inte så mycket

留言


bottom of page