top of page

Vad är Mental träning?

Uppdaterat: 9 jan. 2022

Mental träning handlar om att träna hjärnan. Den är en metod för personlig utveckling framtagen av filosofie doktor i psykologi Lars-Eric Uneståhl. Den bygger på egenträning. Lars-Eric har själv beskrivit den som en ”systematisk träning av livsfärdigheter för ett bättre liv” samt ”systematisk träning av mentala processer”.


Inom idrotten insåg man på 1970-talet fördelarna med denna träning. Idag är den självklar för dem som satsar på en karriär. Mental träning praktiseras även inom bl a näringslivet, hälso- och sjukvården samt skolan. Modellen är influerad av konstruktivismen, den humanistiska psykologin och den österländska filosofins holistiska världsbild.

Mental träning startar med grundträning i fyra steg. I det första får du träna muskulär avslappning och i det andra mental avslappning. Därefter fortsätter du med steg tre som är självförtroendeträning och sedan steg fyra med målbildsprogrammering. Träningen sker med hjälp av inspelade program som du kan lyssna på efter eget val. För att få resultat krävs regelbundenhet och kontinuitet. Efter grundträningen kan du med fördel fortsätta träna i kombination med en personligt avpassad inriktning. Det finns ett stort antal program att välja mellan.


Muskulär avslappning har betydelse för både vår hälsa och vår energiförbrukning. Mental avslappning påverkar vårt sätt att handla och agera. Självförtroendeträningen bygger upp oss inifrån och målbildsprogrammeringen använder vi för att påverka hjärnans automatik. Träningen sänker vår spänning. Den skapar inre lugn, säkerhet och trygghet. I förlängningen kan den förändra vår inställning till oss själva och till vår omgivning.


I den mentala avslappningsträningen övar vi upp vårt inre bildseende och vår koncentrationsförmåga. Under denna del av grundträningen utformar vi vårt Mentala rum. Det vi gör är att förstärka det alternativa medvetandetillstånd som är självhypnos. Det är i Mentala rummet som vi programmerar våra mål. Programmeringen sker under självhypnos.


Mental träning är hjälp till självhjälp. Den utgår från tron på varje människas obegränsade kraft. Vår kraft finns inom oss och Mental träning är ett sätt att utvinna den, kanalisera den och få uppleva vår sanna kapacitet. Precis som i coaching handlar det om nuet och framåt. Vad vill du förändra i ditt beteende? På vilket sätt vill du agera? Hur vill du känna dig? Hur mycket vill du klara av? Vem vill du bli?


Det som är fint med Mental träning är att den är din och min när som helst och faktiskt var som helst. Den är enkel och behaglig att genomföra. Den är dessutom effektiv. Det har sin grund i att programmeringen sker i ett alternativt medvetandetillstånd (självhypnos). Förändringen sker därmed inte på viljebasis utan beror på en modererad automatik. Vilket blir ditt nästa steg? Är du nyfiken på din sanna kapacitet?


För många av oss är det naturligt att vara fysiskt aktiva, träna och motionera. Det borde vara lika naturligt att träna och motionera hjärnan. När tänker du bli mentalt aktiv? Om du tänker framåt – hur ser din bild av dig själv ut? Vem är du nästa år?


Allt gott!

Ingrid

25 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Flow

Flow, flyt, att vara i zonen… Det finns olika uttryck för det tillstånd som har kallats den optimala upplevelsen. Den kan beskrivas som att innefatta ett subjektivt värde, engagemang och en känsla av

Vad vill du ha?

Allt levande har en slags inneboende drivkraft. Dess syfte bottnar i organismens överlevnad och fortplantning. Den byggs upp av elektrokemiska reaktioner och processer som omvandlar energi. Det är fas

Var är du?

Är du i nuet? Vi befinner oss alla i nuet men är vi där egentligen? Hur ofta är vi på plats i bemärkelsen närvarande och varför är det viktigt? Vi klarar det mesta ändå men det handlar inte så mycket

ความคิดเห็น


bottom of page