top of page

Vad är coaching?

Uppdaterat: 9 jan. 2022

Coaching är en av många metoder att skapa god förändring, förändring som kan bli bestående och givande. Förändringen kan handla om att göra saker på ett annat sätt eller på ett nytt sätt. Det kan även handla om att göra helt nya saker. Syftet är att vi allmänt ska må bättre och prestera bättre. Det handlar om att använda den kraft vi har på ett sätt som är både effektivt och samtidigt gagnar oss själva och andra.


Coaching är ett verktyg för utforskning. Jag, som coach, ställer frågor till dig och du, som klient, får besvara dem. Med hjälp av mina frågor presenterar jag en större och mer nyanserad bild av dig som person. Du kommer, genom mina frågor, att uppfatta dig själv och din förmåga på ett nytt sätt. Du kommer att känna igen mycket men du kommer också att bli förvånad och kanske rentav överraskad. Du får på riktigt möta en mer komplett upplaga av dig själv – ditt verkliga jag.


Min coaching utgår från en tro på vår egen förmåga att förändra och att växa som människor. Jag tror på din förmåga att skapa god förändring. Vi har alla den förmågan i stort och smått. Ibland sker förändringen naturligt medan den andra gånger uteblir. En förändring kan också gå i fel riktning. Vi kanske känner det på oss men förblir inaktiva av olika anledningar. Här börjar den skava.


I vardagen lever vi med ständiga utmaningar. En del är enkla, andra är komplicerade. Om de är positiva skapar de motivation och glädje. Dessa är härliga. Om de är negativa … vad händer då? Reder vi ut dem? När gör vi det? Hur lång tid tar det? Hur mycket energi kräver det? Har vi orken till det? Här börjar de tära.


I coaching, liksom inom den positiva psykologin, läggs fokus på vår styrka, vår hälsa och våra möjligheter till förändring. Det handlar om vår situation nu och vad som händer framåt. Precis här startar ditt och mitt detektivarbete. Vi undersöker tillsammans. Det är ett slags äventyr, en upptäcktsresa i ditt inre. Vad som helst kan hända!


Coaching är en fråga om rättvisa – om möjligheten att få göra sig själv rättvisa.


Vi har så mycket kraft i oss. Vår inneboende kraft är vår största tillgång. Om vi släpper den fri får vi se vad den bär med sig. När vi styr den i rätt riktning kan vi känna vad den för med sig. Den är en medfödd naturkraft, stark och gränslöst kreativ.

Hur känns det när den strömmar?


Allt gott!

Ingrid26 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Flow

Flow, flyt, att vara i zonen… Det finns olika uttryck för det tillstånd som har kallats den optimala upplevelsen. Den kan beskrivas som att innefatta ett subjektivt värde, engagemang och en känsla av

Vad vill du ha?

Allt levande har en slags inneboende drivkraft. Dess syfte bottnar i organismens överlevnad och fortplantning. Den byggs upp av elektrokemiska reaktioner och processer som omvandlar energi. Det är fas

Var är du?

Är du i nuet? Vi befinner oss alla i nuet men är vi där egentligen? Hur ofta är vi på plats i bemärkelsen närvarande och varför är det viktigt? Vi klarar det mesta ändå men det handlar inte så mycket

Comentarios


bottom of page