top of page

Vår inre röst

Hur talar du till dig själv? Kanske tänker du inte på det. Vi har alla vår inre röst. Den är en del av oss. Vår röst är med oss all vaken tid. Vi tycker saker, värderar, kommenterar och planerar. Den är en del av hur vi orienterar oss i vår omgivning. All inkommande information filtreras, bearbetas och sorteras. Vår hjärna strävar konstant efter ordning och sammanhang. Vår inre röst kan liknas vid en sekreterare som hjälper till att bearbeta alla intryck och de känslor som följer av dem.


Vi är själva vår egen bästa vän – en alltigenom lojal, förtrolig och förstående vän. Från det att vi vaknar till det att vi somnar är vår inre röst närvarande och aktiv. Kanske tänker du på det ibland. Det händer att vi pratar högt med oss själva. I dessa stunder blir den påtaglig. Vår röst ger uttryck för de känslor vi bär på. Oavsett om vi vunnit på lotteri eller slagit oss på tummen, blir våra känslor tydligt uttryckta.


Är vi vår egen bästa vän? Det är en viktig fråga att ställa sig. Hur låter vår inre röst? Vad har den för ton? Precis som livet går lite upp och ner och vårt allmänna humör följer denna rörelse, speglar vår inre röst hur vi mår. Det är bra att tänka på ibland. Genom att bli medveten om hur vi talar till oss själva kan vi bli proaktiva. Om vi vill vara vår egen bästa vän – någon som lyfter oss och inspirerar – då hjälper det att reda ut vad vi egentligen säger till oss själva.


Vi styrs i mångt och mycket av våra känslor. De är en av våra största tillgångar. De är myllan för tankar och idéer och vår fantastiska kreativitet och fantasi. Vi är kännande varelser och har ett brett register. Vissa delar av det har en positiv inverkan på oss medan andra har en negativ. Vi är på så vis kompletta. Så är det och så behöver det vara. Vi behöver känna alla nyanser om inte annat för att kunna skilja på positivt och negativt.


Eftersom vi skiljer på positivt och negativt presenteras valmöjligheter. Dels kan vi bena i våra reaktioner dels kan vi själva påverka hur vi hanterar våra känslor genom att använda vår inre röst på ett konstruktivt sätt. Vår inre röst har stor inverkan på hur vi fungerar. Tonen vi har gentemot oss själva färgar oss i grunden. Sättet vi talar till oss själva i specifika situationer är avgörande för hur vi hanterar det som händer. Vår inre röst avslöjar vår attityd.


Vilken tanke är din första när du vaknar? ”Jaha, då var det dags igen.” eller ”Mmm, nu är det frukost!”. När du kommit till badrummet och ser dig själv i spegeln kanske du noterar hur sliten du ser ut och suckar eller vickar du på ögonbrynen och säger ”Hallå där!” med ett brett leende. Under frukosten tänker du på vad du har framför dig denna dag. Blir kommentaren ”Åh, jag har verkligen ingen lust.” eller ”Detta kommer att bli intressant!”?


Dessa är bara några enkla exempel – de är få och sträcker sig inte längre än till frukosten. Du kan på egen hand tänka ut tillräckligt många för att täcka en hel dag. Om du vill kan du göra det som en övning att skriva en plus- respektive en minuskommentar för olika tidpunkter under resten av dagen. Om du får ihop ett tjugotal på varsin lista kan du sedan läsa igenom ”plusdagen” och känna efter hur det känns. Gör därefter detsamma med ”minusdagen” och notera om dina känslor skiftar.


Hur vi talar till oss själva går då och då att se för blotta ögat. Det avspeglar sig i vårt ansikte, i vår mimik, våra gester och vår kroppshållning. En segrare för sig annorlunda jämfört med en förlorare. Det finns dessutom ett samband mellan muskelrörelser och de tankar och känslor vi förnimmer. Det sker en slags återkoppling på neurologisk nivå.


Praktiskt innebär det att om vi använder de ansiktsmuskler som aktiveras vid skratt, kommer vi att trigga motsvarande känsla. Du kan testa detta själv. Det blir tydligast om man först nollställer sig och blir neutral i tanken. När du är tom på tankar ler du stort. Låt leendet sprida sig i hela ansiktet och notera vad som händer. Du kan göra på samma sätt med en ledsen och bedrövad mimik. Detta fenomen studeras med stort intresse inom neurovetenskapen. Det är en fascinerande upptäckt och den visar hur intrikat vårt känsloliv är.


På samma vis som vi själva reagerar på detta sätt, reagerar även andra på våra uttryck och handlingar. Om jag möter dig med ett varmt leende kommer det att skapa positiva känslor i dig. Jag kan visa dig i handling att jag är glad att du nu kommer till mig. Oavsett hur ditt humör är när du närmar dig, kommer mitt leende och mitt handlande att inverka på dig. Även denna reaktion sker initialt på neurologisk nivå. Det kallas spegling. Inom neurovetenskapen har man t o m visat att vi bär på specifika hjärnceller som styr denna funktion, s k spegelneuron. Ett tydligt exempel är interaktionen ansikte mot ansikte mellan ett spädbarn och dess förälder.


Framöver kommer du att tänka på hur din inre röst låter. Vad säger du till dig själv? Hur säger du det och vad händer i din kropp? Du kanske blir varse om din mimik, dina gester och din hållning. Det viktiga är att din medvetenhet växer ur omtanke om dig själv. Om du vill trimma din ton mot dig själv gör du det för din egen skull. Om du vill fokusera på pluskolumnen, är det för att du bryr dig om hur du mår. Om du dessutom vill använda neuroknep och le med hela ansiktet för att skifta stämningsläge, då handlar du med respekt och medkänsla för dig själv som person.

På vilka sätt kan din inre röst gynna dig?


Äg din hjärna.

Allt gott!

Ingrid13 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Flow

Flow, flyt, att vara i zonen… Det finns olika uttryck för det tillstånd som har kallats den optimala upplevelsen. Den kan beskrivas som att innefatta ett subjektivt värde, engagemang och en känsla av

Vad vill du ha?

Allt levande har en slags inneboende drivkraft. Dess syfte bottnar i organismens överlevnad och fortplantning. Den byggs upp av elektrokemiska reaktioner och processer som omvandlar energi. Det är fas

Var är du?

Är du i nuet? Vi befinner oss alla i nuet men är vi där egentligen? Hur ofta är vi på plats i bemärkelsen närvarande och varför är det viktigt? Vi klarar det mesta ändå men det handlar inte så mycket

Comments


bottom of page