top of page

Integrerad Mental Träning

Uppdaterat: 9 jan. 2022

Integrerad Mental Träning (IMT) är ett träningssystem för prestations- och kompetensutveckling. Den Mentala träningen växte fram under 70-talet och byggde på Lars-Eric Uneståhls forskningsresultat från Uppsala universitet under 60-talet. Forskningen belyste:

- hur mentala processer (tankar, bilder och känslor) påverkar kroppen

- kontrollen över mentala processer genom alternativa medvetandetillstånd (hypnos)

- möjligheten att utveckla prestationshöjande egenskaper genom träning.

Den Mentala träningen i Sverige fick sitt första tillämpningsområde inom idrotten med syftet att kunna optimera prestationsförmågan vid särskilda tillfällen. Mental träning handlar inte om att tala om vad någon känner utan att maximera de känslor som får en person att prestera som bäst i avgörande ögonblick.


Mental träning blev under åren ett samlingsnamn för alla möjliga metoder där mentala processer var inblandade. En del av dessa hade positiva effekter, andra hade negativa effekter medan ytterligare andra var verkningslösa.


I andra länder kom den svenska metoden att kallas för IMT (inner mental training). Från 1996 bestämde sig Lars-Eric för att övergå till den internationella beteckningen IMT som på svenska översattes till Integrerad Mental Träning.


IMT baseras alltid på mental grundträning. Huvuduppgiften under grundträningen är att skapa och utveckla ett Mentalt rum. Mentala rummet utgörs av det alternativa medvetandetillståndet (hypnos). Här förändras informationsprocessen så att en direktkontakt uppstår mellan mentala processer och kroppsliga funktioner. Ett alternativt kontrollsystem skapas. Det upplevs som att allt fungerar av sig självt, utan vare sig medvetna tankar eller viljemässig styrning.


I vårt Mentala rum arbetar och tränar vi. I vårt Mentala rum startar den inledande delen av integreringen. Det handlar om hjärnans sätt att arbeta i detta tillstånd – hypnos. Aktivitetsskillnaderna mellan främre och bakre delen av hjärnan samt mellan vänster och höger hjärnhalva försvinner. Man kan se det som en integrering eller synkronisering av hjärnans verksamhet.


Integreringen omfattar förutom hjärnan även vår fysiska träning/vardag, vår kropp och vårt sinne, själv- och målbilder samt vår motoriska inlärning och utveckling. Den handlar också om personlig utveckling, om din och min framtid och i förlängningen, om vårt samhälle.


IMT praktiseras idag både inom och utanför idrotten och inom olika samhällssektorer. IMT bygger på en utvecklingsmodell som riktar sig till alla människor. Det handlar om utveckling – om positiv förändring. Om du vill förändra, förbättra och förfina något, är IMT ett effektivt sätt att göra det. Jag använder min till det jag behöver och du kan använda din till det du behöver.


För några år sedan inledde jag min IMT med den mentala grundträningen och uppgiften att skapa mitt Mentala rum. Därefter har jag definierat och arbetat med olika mål. Med hjälp av mina mål skapar jag bilder av olika situationer, av vad jag gör, hur jag känner mig, hur jag ser på mig själv, mina resultat o s v – alla de moment som behöver ingå för att förverkliga mitt mål.


Genom mina bilder upplever jag förändringen, förbättringen och förfiningen. Jag ser mig själv när jag har nått mitt mål och lever allt detta i mitt Mentala rum. Under hypnos är min kritiska förmåga mer eller mindre inaktiverad och min hjärna kommer att processa informationen utan analys eller medvetet logiskt tänkande, d v s utan att verklighetstesta den. Informationen blir ”sann”. Den lagras så i mitt omedvetna. Vi kallar det programmering och det vi gör är att förse oss själva med de suggestioner som tar oss till målet och vidare. Vi skapar ett nytt beteende som genom vår träning gradvis automatiseras.


Med programmering sker förändringen med automatik. Idrottare var bland de första som systematiskt upplevde resultaten av IMT. Jag har själv, som en alldeles vanlig person, lyckats varje gång. Jag har också nått mitt mål tidigare än planlagt. Jag tränar metodiskt och kontinuerligt och avsätter ca en kvart om dagen, ofta innan jag somnar.


Trots att jag kan vara både viljestark och uthållig, väljer jag tveklöst att utvecklas med hjälp av IMT. Resultaten kommer med behaglig träning utan någon kamp. Förklaringen är att förändringen blir verklig i vårt omedvetna – inlärd och automatiserad. Vi skapar minnen i framtiden. Hela processen blir skonsam. Istället för att medvetet, dag efter dag, kämpa mot ett oönskat beteende, kommer vi leva vår programmering – uppfylla våra framtidsminnen. Istället för att slösa energi på att viljemässigt bryta ett invant beteende, kan vi investera denna frigjorda energi i något positivt. Det är en dubbel vinst. Vi både mår bättre och fungerar bättre på vägen fram till målet. Vi får en fin resa och när vi är framme firar vi!


När tänker du ta genvägen till förändring och utveckling?

När gör du din första IMT-träning?


Allt gott!

Ingrid


13 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Flow

Flow, flyt, att vara i zonen… Det finns olika uttryck för det tillstånd som har kallats den optimala upplevelsen. Den kan beskrivas som att innefatta ett subjektivt värde, engagemang och en känsla av

Vad vill du ha?

Allt levande har en slags inneboende drivkraft. Dess syfte bottnar i organismens överlevnad och fortplantning. Den byggs upp av elektrokemiska reaktioner och processer som omvandlar energi. Det är fas

Var är du?

Är du i nuet? Vi befinner oss alla i nuet men är vi där egentligen? Hur ofta är vi på plats i bemärkelsen närvarande och varför är det viktigt? Vi klarar det mesta ändå men det handlar inte så mycket

Kommentare


bottom of page