top of page

Hjärnan

Uppdaterat: 9 jan. 2022

Vår hjärna är den mest komplexa struktur vi känner till i vårt universum. Vår hjärna är vårt inre kosmos. Vår hjärna sägs ha fler kopplingar än det finns stjärnor i vår galax. Du bär på en och jag bär på en. Du och jag är ägare till varsin av dessa komplexa strukturer.

Om människan är att betrakta som skapelsens krona så är hjärnan dess juvel. Denna juvel väger uppemot 1,5 kg och har mer än 100 miljarder nervceller. Varje cell kan skicka signaler till 1000 andra celler med en hastighet av 300 km/h. Detta pågår bakom dina ögon, just nu.


Idag vet vi att vår hjärna är plastisk. Hjärnan är adaptiv och förändras under hela livet. Den anpassar sig till den miljö vi lever i och allt det som händer i våra liv. Det sker en ständig omorganisation av dess funktioner. Med detta följer möjligheten att påverka hur vår hjärna förändras. Vi kan använda oss av dess plasticitet och den är livslång.


Förändringar sker på olika nivåer från cellnivå till större funktionella nätverk av nervceller. Förändring kan ske bl a genom en betydande omorganisation av befintliga celler och synaptiska nätverk eller genom en ökning eller omorganisation av dendriter och synapser. Den kan också ske genom bildande av nya nervceller (neuron), s k neurogenes.


Vi kan påverka vår hjärnas plasticitet. Vi kan stimulera den och vi kan använda oss av den. Hur stimulerar vi plasticitet? Det gör vi genom att vara aktiva på alla sätt vi kan. Vi kan träna och motionera både vår kropp och våra sinnen. Hur använder vi oss av plasticiteten? Vi utnyttjar den till att skapa positiva förändringar i våra liv – förändringar som gör att vi mår bättre och presterar bättre. Vi kan aktivt välja att förändra, förnya och förfina vår hjärnas arbete.


Vi är utrustade med ett unikt organ. Hjärnan styr allt som händer i vår kropp. Den processar all information som tas in via våra sinnen. Den lagrar information såsom minnen och erfarenheter, formar våra tankar och skapar våra känslor. Den genererar våra upplevelser, styr våra handlingar och är källan till vårt beteende. Den gör vår person. Man kan säga att vi är vår hjärna.


Vår hjärna har hand om vårt liv. Vi kan aktivt välja att ta hand om den. Det gör vi med goda vanor avseende sömn, kost och stimulans i olika former. Genom att ta hand om den tar vi hand om vår hälsa. Fysiskt arbete är viktigt liksom tankearbete. Man kan säga att vi behöver motionera både kropp och sinne. Kropp och sinne är avhängiga varandra. Redan romarna talade om en sund själ i en sund kropp. Din hjärna sköter ditt liv. Hur sköter du din hjärna?


Hjärnan arbetar till stor del självständigt men det finns delar som vi kan påverka. Vi har möjlighet att skapa förändring i en av universums mest komplexa strukturer. För mig är det en svindlande tanke. Vi är förärade vår hjärna. Tänk att vi kan använda den för att förändra den. Jag har använt min så. Jag har skapat förändring. Jag har förnyat och förfinat mitt liv. Du kan göra som jag. Skapa förändring, förnya och förfina. I stället för att min hjärna har mig – har jag min hjärna.

Hur är det med din hjärna – har du den eller har den dig?


Allt gott!

Ingrid


18 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Flow

Flow, flyt, att vara i zonen… Det finns olika uttryck för det tillstånd som har kallats den optimala upplevelsen. Den kan beskrivas som att innefatta ett subjektivt värde, engagemang och en känsla av

Vad vill du ha?

Allt levande har en slags inneboende drivkraft. Dess syfte bottnar i organismens överlevnad och fortplantning. Den byggs upp av elektrokemiska reaktioner och processer som omvandlar energi. Det är fas

Var är du?

Är du i nuet? Vi befinner oss alla i nuet men är vi där egentligen? Hur ofta är vi på plats i bemärkelsen närvarande och varför är det viktigt? Vi klarar det mesta ändå men det handlar inte så mycket

コメント


bottom of page