top of page

Mål

Hur tänker du kring mål? Tycker du att det låter trist och tråkigt? I så fall kan det bero på att du förknippar mål med krav. Om kraven dessutom kommer från någon annan, är det lätt att de upplevs som en belastning.


Det viktigaste av allt är att ett mål växer fram ur motivation – din egen motivation. Utan den kommer hela processen att kärva från start. Känslan av att vilja satsa på och investera i en förändring är avgörande. Viljan är direkt kopplad till värdet av förändringen. När du sätter upp ett eget mål är värdet tydligt för dig. Det blir det även i de fall någon annan eller flera andra är inblandade, förutsatt att du känner dig delaktig i er gemensamma målsättning. Värdet genererar drivkraft och denna drivkraft leder till glädje, arbetslust och uthållighet. En förändring behöver m a o kännas angelägen. Den behöver vara viktig för dig. Ett mål handlar om vad du vill.


En målsättning kan röra vad som helst och vara av olika slag. Målet kan vara litet eller stort, kort- eller långsiktigt, privat eller professionellt o s v. Utmärkande för våra egna mål är att de grundar sig i ett behov. De har betydelse för oss. Det handlar om sådant vi vill ska hända, sådant vi önskar oss – kort sagt sådant vi är beredda att lägga tid och energi på att förverkliga. Ett bra mål leder till förbättring.


När vi ger oss ett mål behöver det vara både realistiskt och samtidigt utmanande. I början kan vi använda oss av korta och enkla målsättningar för att sedan gå vidare i vår egen takt. Värt att tänka på är, att både en för lågt ställd målsättning och en för högt ställd, påverkar vår inspiration och vårt intresse att fullfölja.


För att en målsättning ska bli effektiv behöver den definieras väl. Det gör vi enklast genom en kort beskrivning som inleds med ”Jag vill …” eller ”Jag ska …. ” Den förändring vi önskar har ofta redan givit sig tillkänna och det enklaste är att skriva ner den på papper. Ju mer precisa vi är desto bättre. Vårt mål bör rymmas i en mening. Vi behöver vara omsorgsfulla med formuleringen. Med en glasklar och kärnfull förklaring blir allt enklare.


Då målet är formulerat kan vi vid behov dela upp det i mindre delmål. Vi kan med fördel skapa en handlingsplan. Den utgör själva planeringen och blir ett verktyg för avstämning och utvärdering under processens gång. En handlingsplan visar vilken kontroll vi har över målet och vad vi kontinuerligt behöver göra för att nå hela vägen fram.


För att bli verksamt behöver ett mål vara tidsbestämt. När vi sätter ett slutdatum ska det vara så realistiskt som möjligt. Förändringsprocessen ska rymmas i vår vardag. Den behöver vara rimlig för att inte bli betungande. Det viktiga är att vår utmaning förblir positiv i alla aspekter. I annat fall är faran att vi överger den.


För att vi ska kunna avgöra om vi är på rätt väg behöver vårt mål vara mätbart. Vi vill veta om vi gör framsteg. Gör vi rätt saker? Gör vi dem på rätt sätt? Vi vill också veta om vi håller tidsplanen. Är det något som behöver justeras? Framför allt vill vi ju veta när vi nått hela vägen fram.


För att förbereda oss och skapa styrka går vi igenom vilka tillgångar vi har. Det handlar om såväl mentala och fysiska som materiella och immateriella tillgångar. Om vi definierar vilka dessa är, har vi markerat att de finns och vad de tillför. Vi blir medvetna om dem. Vi får indirekt också reda på om något saknas.


En viktig fråga är om vårt mål också innebär en positiv förändring för dem vi har runtomkring oss. Förändring bär ofta med sig både vinster och förluster. Vi vill i största möjligaste mån ha kvar och ta med oss allt som är positivt in i vår framtid. Det går att behålla. Man kan förvalta och förändra.


En oumbärlig del är att fira när målet är nått. Räcker det inte med känslan av att ha lyckats? Den är ju fantastisk. Känslan av att ha klarat av något, att ha presterat hela vägen och slutfört uppgiften – är inte det belöningen? Jo, det är det. Och resultatet … att ha slutfört med ett lyckat resultat – är inte det belöningen? Jo, det är det. Varför ska vi nöja oss med detta? Vi kan ta vår seger hela vägen och fira oss själva, befästa vår insats och skapa ett starkt minne. Inom coaching kallar vi det för en ”trigger”. Ju starkare den blir desto bättre. Denna trigger kommer att inverka positivt på oss. Den kommer att förstärka vår tro på vår förmåga inte bara när vi sätter upp mål, utan också när vi står inför utmaningar i största allmänhet.


Mål har vi egentligen alla, hela tiden. Jag tänker på allt vi gör i vardagen – allt som vi gör och hinner med att göra. Alla vardagsuppgifter kan man kalla mål även om de är små och outtalade. Det jag vill peka på är, att mål och målsättningar är ett naturligt och permanent inslag i våra liv. De handlar om vår vilja, våra behov och våra önskningar. I sitt enklaste slag kan de kanske kallas för intention.


Att använda sig av mål är inget du behöver lära dig. Du gör det redan på ett omedvetet plan. Det är ingen strategi som är ny för dig. Du fungerar så i dig själv. Däremot kan du ta steget att använda dig av mål på ett medvetet plan. Vi alla har intentioner. De är inbyggda i allt vi tar oss för. De visar vad vi vill. Vissa intentioner är värda att bygga vidare på, förstärka och formulera. Vi vet vad som är viktigt för oss. Det bor i oss. Det kanske förändras och förfinas över tid men förblir i vårt inre. Det viktiga skapar riktning. Det skapar en väg framåt, om du vill.

Vad önskar du? Vad vill du göra? Vad vill du ha? Hur vill du forma din framtid?


Vilket blir ditt nästa mål?


Allt gott!

Ingrid13 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Flow

Flow, flyt, att vara i zonen… Det finns olika uttryck för det tillstånd som har kallats den optimala upplevelsen. Den kan beskrivas som att innefatta ett subjektivt värde, engagemang och en känsla av

Vad vill du ha?

Allt levande har en slags inneboende drivkraft. Dess syfte bottnar i organismens överlevnad och fortplantning. Den byggs upp av elektrokemiska reaktioner och processer som omvandlar energi. Det är fas

Var är du?

Är du i nuet? Vi befinner oss alla i nuet men är vi där egentligen? Hur ofta är vi på plats i bemärkelsen närvarande och varför är det viktigt? Vi klarar det mesta ändå men det handlar inte så mycket

Comentarios


bottom of page