top of page

Mental träning

Äg din hjärna!

Vill du träffa ditt större jag.

Vågar du det?

För…

du är väl värd det?

Eller?

Hjärnan är den mest komplexa struktur vi känner till i universum.

Vi har alla varsin.

Du har en eller har den dig?

Vår hjärna är plastisk. Det innebär att dess funktion ständigt anpassas.

Den använder sig av automatiserade processer som styr vår kropp och vårt beteende.

Automatiken kan modifieras genom träning, mental träning.

Du kan välja vem du vill vara, vad du vill klara och hur mycket.

Vem vill du bli ?

Mental Coaching

Med mental träning kan du medvetet förändra och ta kontroll över dina tankar och känslor. Du kan träna dig att kontrollera dina reaktioner, att må bättre och prestera bättre.

Med hjälp av träningsprogram får du lära dig muskulär och mental avslappning samt att försätta dig i djupare vila genom självhypnos.

Under självhypnos kan du integrera de mål du satt upp för dig själv och på så vis skapa en cybernetisk process som styr ditt handlande mot målet.

Vänta inte!

Color logo - no background_edited.png

Coaching och mental träning baserad på neurovetenskaplig forskning.

bottom of page